Konference om styring af varmepumper i relation til elmarkedet

Den 3. februar 2015 har du mulighed for at blive introduceret til kommunikations- og standardiseringsprojektet HPCOM, som har fokus på integration af små varmepumper i et nationalt SmartGrid gennem videreudvikling og implementering af internationale datastandarder for kommunikation af varmepumper (IKT).

HPCOM projektet introduceres på Konferencen om styring af varmepumper i relation til elmarkedet, som er en præsentation af IT platformen og resultaterne fra det netop afsluttede projekt StyrDinVarmepumpe version 2.
 
StyrDinVarmepumpe version 2 projektet har gennem de sidste fire år udviklet en standardiseret IT platform, hvor det er muligt at opsamle driftsdata fra varmepumper samt overvåge og styre tilkoblede varmepumper efter elmarkedets muligheder. Platformen er en åben platform, som er udviklet i samarbejde med Energinet og støttet af ForskEl.
 
Projektgruppen bag StyrDinVarmepumpe version 2 består af Insero Energy, Neogrid Technologies, Teknologisk Institut, Eurisco, LIAB og ArosTeknik.

Tid og sted

Den 3. februar 2015
Kl 9.00-16.30
 
Green Tech Center
Lysholt Allé 10
7100 Vejle
 
Kørselsvejledning til 
Green Tech Center
 
 

Gratis tilmelding 

Se programmet for konferencen og tilmeld dig gratis
(der er et no show gebyr på 500,00 kr.)
 

Andelsselskabet Intelligent Energistyring

Fælles standard for indsamling af eneridata

  • Hvordan skal det gribes an
  • Sælge service ydelser på eksisterende varmesystemer

 

Baggrund for andelsselskabet

Bliv andelshaver og

  • få adgang til en åben IT platform til SmartGrid-forsøg med varmepumper og andre energiforbrugende eller - producerende installationer.

  • deltag i udviklingen af en fælles, standardiseret IT-infrastruktur for apparatproducenter, netselskaber og energiselskaber i Danmark 

SDVP Connect ansøgning

Vi har fået foreløbig tilsagn til vores SDVP Connect ansøgning.
Energinet.dk's bestyrelse har godkendt ansøgningen og planerne er nu sendt videre til endelig godkendelse hos Energistyrelsen.
 

Der er nu 12 andelshavere

 

  er én af dem.

 
Peder Dybdal Cajar, afdelingsleder, Strategisk Netudvikling, Dong Energy skriver bl.a. "Repræsenterende el-distributionssiden, og dermed fremtidig køber af fleksibilitetsydelser, vil vi meget gerne sikre en neutralt ejet åben platform".
 
"Dong Energy vil arbejde for at ejer- og interessent kredsen omkring Intelligent Energistyring A.m.b.a. repræsenterer et bredt spektrum af aktører.." 23. april 2013.

Se andelhaverne her

Intelligent Energistyring a.m.b.a.